Volby do představensta

Na valné hromadě letošního semináře budou probíhat volby do představenstva ENTOG CZ – pozice předseda a pokladník. Případné zájemce o kandidaturu prosíme o zasílání krátkého sdělení na mail entog.cz@gmail.com, hlasování bude probíhat na valné hromadě.