První počátky snahy o propojení lékařů v předatestační přípravě napříč Evropou se vážnou k roku
1992, kdy proběhla první výměna (Exchange) v Nizozemsku. Vlastní nápad založit pro to organizaci se
zrodil v roce 1996 na 6. ročníku akce European Meeting on Training in Ob/Gyn v Barceloně. ENTOG
jako takový oficiálně vznikl v roce 1997, kdy byla zvolena první ENTOG rada při setkání v Athénách.
V roce 1999 pak vznikly první stanovy.

V České republice byla lokální odnož založena 8.12.2001 a to Kamilem Švabíkem a Michelem
Halaškou. Hlavními cíli byla podpora a organizace ENTOG výměnného programu a také snaha zapojit
se do struktury postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví. První odborný seminář
ENTOG CZ proběhl 8.10.2005 a jeho náplní byla onkogynekologie. Od té doby se tato akce pořádá
pravidelně každý rok a stejně tak pravidelně jsou obměňována témata z jednotlivých subspecializací
tak, aby obsahově pokryla celou náplň předatestační přípravy.

Výkonný výbor
2001- 2009 Švabík ( VFN), Huser (FNB), Halaška ( FNM)
2009- 2013 Hubka ( VFN), Brtnický ( FNM), Maxová ( NNB)
2013- 2014 Hubka ( VFN), Brtnický ( FNM), Kotoulová ( NNB)
2014- 2015 Hubka ( VNF), Kotoulová ( NNB), Velíšková ( FNM)
2015- 2017 Kotoulová ( NNB), Velíšková ( FNM/FNKV), Lisá ( VFN)
2017- 2019 Kotoulová ( Lincová) ( NNB), Velíšková ( FNKV), Přáda ( VFN)
2019 – 2020 Babková (FNKV), Řeháčková (Velíšková) (FNKV), Přáda (VFN)
2020 – 2022 Babková (FNKV), Pojarová (NNB), Přáda (VFN)
2022 – dodnes Babková (FNKV), Zapletal (FNKV), Přáda (VFN)