Anna Babková

Předsedkyně

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Po absolvování 1. LF UK v roce 2016 začala pracovat na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V současnosti v pátem ročníku předatestační přípravy. V říjnu 2019 zvolena předsedkyní ENTOG CZ. V rámci doktorského studia se věnuje problematice nádorových onemocnění v těhotenství.

 

 

Martina Pojarová

Místopředsedkyně

Fakultní nemocnice Bulovka

Absolventka 1. LF UK v Praze roku 2015. Po studiu vysoké školy začala pracovat ve Fakultní nemocnici Bulovka na gynekologicko-porodnické klinice. Po získání několika let praxe, se díky své nejlepší učitelce, kolegyni a kamarádce, začala věnovat dětské gynekologii a ultrazvukové prenatální diagnostice. V prosinci 2020 úspěšně absolvovala atestaci z gynekologii a porodnictví.

 

Jan Přáda

Pokladník

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Po studiu na 1.LF UK nastoupil v roce 2015 na Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN a 1.LF UK a v prosinci 2020 získal atestaci. Během posledních 6 let se věnoval podmínkám mladých lékařů v ČR a postgraduálnímu vzdělávání. Působil v organizaci Sekce mladých lékařů ČLK. Od roku 2016 je delegátem ČR v asociaci Evropských mladých lékařů (EJD). V roce 2017 byl zvolen do rady ENTOG CZ.