CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FETÁLNÍ MEDICÍNY, Pátek 19.1. 2024, Praha, velká posluchárna FN Motol.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.  ID vzdělávací akce 114524, Počet kreditů: 6

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

PROGRAM