Termín: 9.9.2023

Místo: Střítěž u Jihlavy, Kongresové centrum Tři Věžičky
Téma semináře: Perinatologie
Odborný garant : as. MUDr. Radovan Vlk

Počet vzdělávacích bodu ČLK: 6

8:00 – 8:30      Registrace účastníku

8:30 – 8:45     Úvod, novinky v ENTOG (Babková, FNKV)
8:45 – 9:00     Mateřská a neonatální morbidita a mortalita, statistika (Vaněk, FNKV)
9:00 – 9:25     Předčasný porod, PPROM, previabilní PROM (Laštůvka, VFN)
9:25 – 9:45     Těhotná s jizvou po císařském řezu nebo myomektomii (Janovská, FNKV)
9:45 –10:00    Práva za porodu, porodnické násilí (Vlk, FNKV)
10:00 – 10:15  Sdělení sponzorů

10:15 – 10:45   přestávka na kávu

10:45 – 11:10  Poruchy placentace (PAS spektrum, vasa praevia) (Halaj, ÚPMD)
11:10 – 11:30  Kefalopelvický nepoměr (Vlk, FNKV)
11:30 – 11:45  Možnosti využití ultrazvuku v průběhu porodu (Vlk, FNKV)
11:45 – 12:00  Porodní poranění a jeho ošetření (Zapletal, FNKV)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 13:25  Fetální růstová restrikce (Vojtěch, VFN)
13:25 – 13:50  Preeklampsie nové trendy v managmentu, HELLP syndrom (Malčák, ÚPMD)
13:50 – 14:10  Eklampsie, křečové stavy v těhotenství (Kučerová, FN Brno)
14:10 – 14:30  Vícečetné těhotenství (Vojtěch, VFN)

14:30 – 15:00  přestávka na kávu

15:00 – 15:25  Peripartální život ohrožující krvácení (Drochýtek FNKV)
15:25 – 15:45  Resuscitace těhotné z pohledu gynekologa (Mikulenková, FN Brno)
15:45 – 16:00  Resuscitace novorozence
16:00 – 16:20  Kritické stavy v porodnictví (Hirjáková, Kolín)

16:40                Valná hromada ENTOG CZ z.s., volby do představenstva ENTOG CZ
19:00                Společenský večer